معرفی اداره دانش آموختگان :

اداره دانش آموختگان از لحاظ ساختاری زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه و بخشی است که فعالیت های خود را تحت نظر مدیریت خدمات آموزشی انجام می دهد.

اداره دانش آموختگان ارائه دهنده خدمات آموزشی از جمله: صدور دانشنامه، ریز نمرات تایید شده، گواهینامه پایان تحصیلات، گواهی رتبه، پاسخ به استعلام های تحصیلی و استخدامی داخلی و خارجی، تحویل مدارک تحصیلی طبق مقررات، لغو تعهد آموزش رایگان، بررسی و تأیید مدارک جهت ترجمه در سامانه سجاد و .... به دانش آموختگان (دانش آموختگان قبل از انقلاب تاکنون ) در تمام مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری می باشد؛ هم چنین این اداره تمام پرونده های تحصیلی را در دو بایگانی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حفظ و نگهداری می نماید و بنا به تقاضا خدمات مقتضی را ارائه می نماید.

login