معرفی اداره دانش آموختگان

معرفی اداره دانش آموختگان :

اداره دانش آموختگان از لحاظ ساختاری زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه و بخشی است که فعالیت های خود را تحت نظر مدیریت خدمات آموزشی انجام می دهد.

اداره دانش آموختگان ارائه دهنده خدمات آموزشی از جمله: صدور دانشنامه، ریز نمرات تایید شده، گواهینامه پایان تحصیلات، گواهی رتبه، پاسخ به استعلام های تحصیلی و استخدامی داخلی و خارجی، تحویل مدارک تحصیلی طبق مقررات، لغو تعهد آموزش رایگان، بررسی و تأیید مدارک جهت ترجمه در سامانه سجاد و .... به دانش آموختگان (دانش آموختگان قبل از انقلاب تاکنون ) در تمام مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری می باشد؛ هم چنین این اداره تمام پرونده های تحصیلی را در دو بایگانی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حفظ و نگهداری می نماید و بنا به تقاضا خدمات مقتضی را ارائه می نماید.

 

اهم امور اداره دانش آموختگان:

 1. تحریر و صدور دانشنامه پایان تحصیلات طی مراحل قانونی
 2. تحویل دانشنامه و ریزنمرات تایید شده به دانش آموختگان بعد از لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد وزارت عتف (دوره روزانه) و تسویه حساب با صندوق
 3. صدور گواهی موقت پایان تحصیلات
 4. صدور گواهی معدل (ویژه مشمولین نظام وظیفه)
 5. صدور گواهی سیستم نمره گذاری دانش آموختگان
 6. صدور گواهی گذراندن برخی واحدهای درسی رشته های خاص به زبان انگلیسی
 7. پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیل به زبان انگلیسی
 8. پاسخ به استعلام سایر دانشگاه ها و سازمان ها
 9. ارسال مدارک تحصیلی ترجمه شده به دانشگاه ها و سازمان های خارج از کشور از طریق ایمیل
 10. مهمور نمودن مدارک تحصیلی دانش آموختگان پس از تایید در پاکت های خارجی
 11. معرفی دانش آموختگان متقاضی اداره طرح وزارت بهداشت برای رشته های مصوب
 12. بررسی و ارائه گواهی رتبه (اول تا سوم) دوره کارشناسی
 13. تحویل ریزنمرات غیر رسمی به دانش آموختگان
 14. کپی برابر اصل نمودن مدارک تحصیلی
 15. تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان جهت ترجمه در سامانه سجاد وزات علوم، تحقیقات و فناوری
 16. بررسی سوابق در سامانه سجاد وزارت عتف جهت لغو تعهد آموزش رایگان (ویژه دانش آموختگان روزانه)
 17. پاسخگویی به سؤالات دانش آموختگان به صورت تلفنی، حضوری و از طریق شبکه های مجازی