اخبار

ارسال تاییدیه مدارک تحصیلی به دانشگاه ها و سازمان های خارج از کشور

ارسال تاییدیه مدارک تحصیلی به دانشگاه ها و سازمان های خارج از کشور

دانش آموختگانی که قصد ارسال مدارک تحصیلی ترجمه شده به سازمان WES و دانشگاه های خارج از کشور را دارند بایستی مدارک خود را پی دی اف نموده و به همراه شماره ارجاع و درخواست به ایمیل alumni@atu.ac.ir ارسال نمایند.

ادامه مطلب